02439977835 - 0902122585
info@luongan.vn

Máy nén khí trục vít Kusami KS-10A

Giá : Liên hệ


- Model: KS-10A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 7.5kw

- Lưu lượng(m3/phút): 1.1

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 135 x 55 x 113 cm

- Trọng lượng: 250 kg

- Dung tích bình chứa: 200L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-7.5A

Giá : Liên hệ


- Model: KS-7.5A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 5.5kw

- Lưu lượng(m3/phút): 0.8

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 135x55x110 cm

- Trọng lượng: 230 kg

- Dung tích bình chứa: 160L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-15A

Giá : Liên hệ


- Model: KS-15A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 11kw

- Lưu lượng(m3/phút): 1.6

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 157 x 65 x 140 cm

- Trọng lượng: 270 kg

Dung tích bình chứa: 300L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-20A

Giá : Liên hệ


- Model:KS-20A

- Công suất :  15Kw

- Lưu  lượng : 2.3m3/Phút

- Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

- Cân nậng : 380Kg

- Kích thước 1500X700X1500MM

- Dung tích bình: 370L

Máy nén khí trục vít Kusami TM-15A

Giá : Liên hệ


- Model: TM-15A

- Công suất :  11Kw

- Lưu lượng : 1.58m3/Phút

- Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

- Cân nậng : 320Kg

- Kích thước 1500X60X1300MM

- Dung tích bình: 260L

Máy nén khí trục vít Kusami TM-10A

Giá : Liên hệ


- Model: TMP-10A

-Công suất :  7.5Kw

-Lưu lượng : 1.2m3/Phút

-Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

-Cân nậng : 280Kg

-Kích thước : 1200X600X1300MM

- Dung tích bình: 200L

Máy nén khí trục vít Kusami KS350A

Giá : Liên hệ


- Model: KS350A

- Công suất: 250 Kw

- Lưu lượng: 40.8 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 4950 Kg

- Kích thước:  3100 x 2150 x 2320  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS250A

Giá : Liên hệ


- Model: KS250A

- Công suất: 185 Kw

- Lưu lượng: 30.8 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 3500 Kg

- Kích thước:  2400 x 1860 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS175A

Giá : Liên hệ


- Model: KS175A

- Công suất: 132 Kw

- Lưu lượng: 25.7 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 2350 Kg

- Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS150A

Giá : Liên hệ


- Model: KS150A

- Công suất: 110 Kw

- Lưu lượng: 20.5 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 2250 Kg

- Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS120A

Giá : Liên hệ


- Model: KS120A

- Công suất: 90 Kw

- Lưu lượng: 15.2 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1870 Kg

- Kích thước:  2000 x1200 x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS100A

Giá : Liên hệ


- Model: KS100A

- Công suất: 75 Kw

- Lưu lượng: 12.95 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1480 Kg

- Kích thước:  1600x1200x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS75A

Giá : Liên hệ


- Model: KS75A

- Công suất: 55 Kw

- Lưu lượng: 10.30 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1380 Kg

- Kích thước: 1600x1200x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS60A

Giá : Liên hệ


- Model: KS60A

- Công suất: 45 Kw

- Lưu lượng: 7.25 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 670 Kg

- Kích thước: 1150x950x1350 mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS50A

Giá : Liên hệ


- Model: KS50A

- Công suất: 37 Kw

- Lưu lượng: 6.38 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 650 Kg

- Kích thước: 1150x950x1350 mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-10HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-10HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 1.2

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 220kg

- Quy cách:800*700*930mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-15HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-15HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 1.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 320kg

- Quy cách: 1080*750*1000mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-20HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-20HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 2.5

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 340kg

- Quy cách: 1080*750*1000mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-25HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-25HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 3.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 460kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-30HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-30HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 3.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 470kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-40HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-40HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 5.2

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 480kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-50HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-50HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 6.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 760kg

- Quy cách: 1500*1000*1320mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-60HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-60HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 7.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 780kg

- Quy cách: 1500*1000*1320mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-75HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-75HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 9.6

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1230kg

- Quy cách: 1900*1250*1600mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-100HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-125HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 15.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1380kg

- Quy cách: 2000*1250*1670mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-125HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-125HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 15.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1380kg

- Quy cách: 2000*1250*1670mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-150HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-150HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 19

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1800kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-175HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-175HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 21.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 2000kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-200HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-200HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 27.3

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 2200kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-25A

Giá : Liên hệ


Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-25A

Chất liệu thân máy                                          Gang, nhựa, nhôm, inox, teflon

Lưu lượng chất lỏng                                                31 gpm (116 lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất                                        120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng                               1 in.bsp (f) – 25mm

Đường kính đầu ra chất lỏng                                 1 in.bsp (f) – 25mm

Đường kính đầu vào khí nén                                 1/2 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút lỏng)                             18 ft (5.48m)

Đường kính tối đa hạt hút                                     1/8 in (3.2 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa                                       23.66 scfm 

Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy                           0.15 gal (0.57L)

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)                      276 cpm


Máy nén khí trục vít Kusami KS-10A

Giá : Liên hệ

- Model: KS-10A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 7.5kw

- Lưu lượng(m3/phút): 1.1

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 135 x 55 x 113 cm

- Trọng lượng: 250 kg

- Dung tích bình chứa: 200L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-7.5A

Giá : Liên hệ

- Model: KS-7.5A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 5.5kw

- Lưu lượng(m3/phút): 0.8

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 135x55x110 cm

- Trọng lượng: 230 kg

- Dung tích bình chứa: 160L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-15A

Giá : Liên hệ

- Model: KS-15A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 11kw

- Lưu lượng(m3/phút): 1.6

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 157 x 65 x 140 cm

- Trọng lượng: 270 kg

Dung tích bình chứa: 300L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-20A

Giá : Liên hệ

- Model:KS-20A

- Công suất :  15Kw

- Lưu  lượng : 2.3m3/Phút

- Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

- Cân nậng : 380Kg

- Kích thước 1500X700X1500MM

- Dung tích bình: 370L

Máy nén khí trục vít Kusami TM-15A

Giá : Liên hệ

- Model: TM-15A

- Công suất :  11Kw

- Lưu lượng : 1.58m3/Phút

- Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

- Cân nậng : 320Kg

- Kích thước 1500X60X1300MM

- Dung tích bình: 260L

Máy nén khí trục vít Kusami TM-10A

Giá : Liên hệ

- Model: TMP-10A

-Công suất :  7.5Kw

-Lưu lượng : 1.2m3/Phút

-Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

-Cân nậng : 280Kg

-Kích thước : 1200X600X1300MM

- Dung tích bình: 200L

Máy nén khí trục vít Kusami KS350A

Giá : Liên hệ

- Model: KS350A

- Công suất: 250 Kw

- Lưu lượng: 40.8 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 4950 Kg

- Kích thước:  3100 x 2150 x 2320  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS250A

Giá : Liên hệ

- Model: KS250A

- Công suất: 185 Kw

- Lưu lượng: 30.8 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 3500 Kg

- Kích thước:  2400 x 1860 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS175A

Giá : Liên hệ

- Model: KS175A

- Công suất: 132 Kw

- Lưu lượng: 25.7 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 2350 Kg

- Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS150A

Giá : Liên hệ

- Model: KS150A

- Công suất: 110 Kw

- Lưu lượng: 20.5 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 2250 Kg

- Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS120A

Giá : Liên hệ
- Model: KS120A

- Công suất: 90 Kw

- Lưu lượng: 15.2 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1870 Kg

- Kích thước:  2000 x1200 x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS100A

Giá : Liên hệ

- Model: KS100A

- Công suất: 75 Kw

- Lưu lượng: 12.95 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1480 Kg

- Kích thước:  1600x1200x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS75A

Giá : Liên hệ

- Model: KS75A

- Công suất: 55 Kw

- Lưu lượng: 10.30 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1380 Kg

- Kích thước: 1600x1200x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS60A

Giá : Liên hệ

- Model: KS60A

- Công suất: 45 Kw

- Lưu lượng: 7.25 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 670 Kg

- Kích thước: 1150x950x1350 mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS50A

Giá : Liên hệ

- Model: KS50A

- Công suất: 37 Kw

- Lưu lượng: 6.38 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 650 Kg

- Kích thước: 1150x950x1350 mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-10HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-10HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 1.2

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 220kg

- Quy cách:800*700*930mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-15HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-15HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 1.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 320kg

- Quy cách: 1080*750*1000mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-20HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-20HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 2.5

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 340kg

- Quy cách: 1080*750*1000mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-25HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-25HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 3.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 460kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-30HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-30HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 3.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 470kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-40HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-40HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 5.2

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 480kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-50HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-50HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 6.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 760kg

- Quy cách: 1500*1000*1320mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-60HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-60HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 7.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 780kg

- Quy cách: 1500*1000*1320mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-75HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-75HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 9.6

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1230kg

- Quy cách: 1900*1250*1600mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-100HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-125HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 15.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1380kg

- Quy cách: 2000*1250*1670mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-125HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-125HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 15.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1380kg

- Quy cách: 2000*1250*1670mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-150HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-150HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 19

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1800kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-175HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-175HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 21.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 2000kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-200HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-200HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 27.3

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 2200kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-25A

Giá : Liên hệ

Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-25A

Chất liệu thân máy                                          Gang, nhựa, nhôm, inox, teflon

Lưu lượng chất lỏng                                                31 gpm (116 lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất                                        120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng                               1 in.bsp (f) – 25mm

Đường kính đầu ra chất lỏng                                 1 in.bsp (f) – 25mm

Đường kính đầu vào khí nén                                 1/2 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút lỏng)                             18 ft (5.48m)

Đường kính tối đa hạt hút                                     1/8 in (3.2 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa                                       23.66 scfm 

Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy                           0.15 gal (0.57L)

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)                      276 cpm