02439977835 - 0902122585
info@luongan.vn

Máy phun sơn Dolphin DP-390

Giá : 17,550,000 VNĐ

Máy phun sơn DP-6318H

Giá : 21,900,000 VNĐ

Máy phun sơn DP- 6335i

Giá : 58,307,000 VNĐ

Máy phun sơn DP- 6331i

Giá : 54,956,000 VNĐ

Máy phun sơn Dolphin DP-6325

Giá : 28,148,000 VNĐ

Máy phun sơn DolPhin - 6321

Giá : 26,808,000 VNĐ

Máy phun bột, sơn DP- 7900

Giá : 155,486,000 VNĐ

Máy phun bột, sơn DP- 67100

Giá : 93,157,000 VNĐ

Máy phun bột, sơn DP-6880

Giá : 87,796,000 VNĐ

Máy phun bột, sơn DP-6336ib

Giá : 83,775,000 VNĐ

Máy phun sơn Dolphin DP-390

Giá : 17,550,000 VNĐ


Máy phun sơn DP-390

Công suất động cơ: 950W /1.3HP

Điện áp:220V - 50Hz

Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

Lưu lượng phun lớn nhất: 2.0 L / phút

Đường kính bec phun: 0.19mm - 0.21mm

Dây phun:1/4 - 15m

Trọng lượng:18 Kg

Chuyên phun sơn nước, sơn dầu, cho công trình vừa và nhỏ

Xuất sứ: Taiwan Công nghệ Đức


Máy phun sơn DP-6318H

Giá : 21,900,000 VNĐ


- Công suất động cơ:1000 W /1.3HP

- Điện áp:220V - 50Hz

- Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 1.8L / phút

- Đường kính bec phun: 0.19 mm - 0.21mm

- Dây phun:1/4 - 15m

- Trọng lượng:13,6Kg

- Chuyên phun sơn nước, sơn dầu, cho công trình vừa và nhỏ

- Xuất sứ: Taiwan Công nghệ Đức

Máy phun sơn DP- 6335i

Giá : 58,307,000 VNĐ


- Xuất xứ: TaiWan 

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: 2000 W /2.6 HP

- Điện áp:220V - 50Hz Áp lực làm việc lớn nhất: 227 Bar/ 3300 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 5L / phút

- Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.35mm

- Dây phun:1/4 - 15m

- Trọng lượng:43Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun sơn DP- 6331i

Giá : 54,956,000 VNĐ


- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ:1800 W /2.4 HP

- Điện áp:220V - 50Hz Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 3.8L / phút

- Đường kính bec phun: 0.21mm - 0.31mm

- Dây phun:1/4 - 15m

- Trọng lượng: 31Kg

- Chuyên phun sơn nước, sơn dầu,sơn epoxy cho công trình vừa và lớn

Máy phun sơn Dolphin DP-6325

Giá : 28,148,000 VNĐ


- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ:1400 W/ 1.8HP

- Điện áp:220V - 50Hz

- Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 2.4L / min

- Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.25mm

- Dây phun:1/4 - 15m Trọng lượng:15 Kg

- Chuyên phun sơn nước, sơn dầu,sơn epoxy cho công trình vừa và nhỏ

Máy phun sơn DolPhin - 6321

Giá : 26,808,000 VNĐ


- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ:1300 W /1.7HP

- Điện áp:220V - 50Hz

- Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 2,2 L / phút

- Đường kính bec phun: 0.21mm - 0.23mm

- Dây phun:1/4 - 15m Trọng lượng:14,8Kg

- Chuyên phun sơn nước, sơn dầu, cho công trình vừa 

Máy phun bột, sơn DP- 7900

Giá : 155,486,000 VNĐ


- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: Honda GX 200. 4875 W /6.5 HP

- Áp lực làm việc lớn nhất: 227 Bar / 3300 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 8L / phút

- Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.48mm

- Dây phun:3/8 - 15m + ¼ 0.75 mét

- Trọng lượng: 90Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun bột, sơn DP- 67100

Giá : 93,157,000 VNĐ


- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: 3500 W /4.7 HP

- Điện áp: 380V - 50Hz

- Áp lực làm việc lớn nhất: 227 Bar / 3300 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 10L / phút

- Đường kính bec phun:0.23mm - 0.45mm

- Dây phun:1/2 - 15m + ¼ 0.75 mét

- Trọng lượng: 80Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun bột, sơn DP-6880

Giá : 87,796,000 VNĐ


- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: 3000 W /4 HP

- Điện áp: 380V - 50Hz Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar / 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 8L / phút

- Đường kính bec phun: 0.37mm - 0.41mm

- Dây phun: 3/8 - 15m + ¼ 0.75 mét

- Trọng lượng: 75Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun bột, sơn DP-6336ib

Giá : 83,775,000 VNĐ


- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: 2500 W /3.3 HP

- Điện áp:220V - 50Hz Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 6L / phút

- Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.35mm

- Dây phun:3/8 - 15m + ¼ 0.75 mét

- Trọng lượng:40Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun sơn Dolphin DP-390

Giá : 17,550,000 VNĐ

Máy phun sơn DP-390

Công suất động cơ: 950W /1.3HP

Điện áp:220V - 50Hz

Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

Lưu lượng phun lớn nhất: 2.0 L / phút

Đường kính bec phun: 0.19mm - 0.21mm

Dây phun:1/4 - 15m

Trọng lượng:18 Kg

Chuyên phun sơn nước, sơn dầu, cho công trình vừa và nhỏ

Xuất sứ: Taiwan Công nghệ Đức


Máy phun sơn DP-6318H

Giá : 21,900,000 VNĐ

- Công suất động cơ:1000 W /1.3HP

- Điện áp:220V - 50Hz

- Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 1.8L / phút

- Đường kính bec phun: 0.19 mm - 0.21mm

- Dây phun:1/4 - 15m

- Trọng lượng:13,6Kg

- Chuyên phun sơn nước, sơn dầu, cho công trình vừa và nhỏ

- Xuất sứ: Taiwan Công nghệ Đức

Máy phun sơn DP- 6335i

Giá : 58,307,000 VNĐ

- Xuất xứ: TaiWan 

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: 2000 W /2.6 HP

- Điện áp:220V - 50Hz Áp lực làm việc lớn nhất: 227 Bar/ 3300 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 5L / phút

- Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.35mm

- Dây phun:1/4 - 15m

- Trọng lượng:43Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun sơn DP- 6331i

Giá : 54,956,000 VNĐ

- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ:1800 W /2.4 HP

- Điện áp:220V - 50Hz Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 3.8L / phút

- Đường kính bec phun: 0.21mm - 0.31mm

- Dây phun:1/4 - 15m

- Trọng lượng: 31Kg

- Chuyên phun sơn nước, sơn dầu,sơn epoxy cho công trình vừa và lớn

Máy phun sơn Dolphin DP-6325

Giá : 28,148,000 VNĐ

- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ:1400 W/ 1.8HP

- Điện áp:220V - 50Hz

- Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 2.4L / min

- Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.25mm

- Dây phun:1/4 - 15m Trọng lượng:15 Kg

- Chuyên phun sơn nước, sơn dầu,sơn epoxy cho công trình vừa và nhỏ

Máy phun sơn DolPhin - 6321

Giá : 26,808,000 VNĐ

- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ:1300 W /1.7HP

- Điện áp:220V - 50Hz

- Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 2,2 L / phút

- Đường kính bec phun: 0.21mm - 0.23mm

- Dây phun:1/4 - 15m Trọng lượng:14,8Kg

- Chuyên phun sơn nước, sơn dầu, cho công trình vừa 

Máy phun bột, sơn DP- 7900

Giá : 155,486,000 VNĐ

- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: Honda GX 200. 4875 W /6.5 HP

- Áp lực làm việc lớn nhất: 227 Bar / 3300 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 8L / phút

- Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.48mm

- Dây phun:3/8 - 15m + ¼ 0.75 mét

- Trọng lượng: 90Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun bột, sơn DP- 67100

Giá : 93,157,000 VNĐ

- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: 3500 W /4.7 HP

- Điện áp: 380V - 50Hz

- Áp lực làm việc lớn nhất: 227 Bar / 3300 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 10L / phút

- Đường kính bec phun:0.23mm - 0.45mm

- Dây phun:1/2 - 15m + ¼ 0.75 mét

- Trọng lượng: 80Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun bột, sơn DP-6880

Giá : 87,796,000 VNĐ

- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: 3000 W /4 HP

- Điện áp: 380V - 50Hz Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar / 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 8L / phút

- Đường kính bec phun: 0.37mm - 0.41mm

- Dây phun: 3/8 - 15m + ¼ 0.75 mét

- Trọng lượng: 75Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy

Máy phun bột, sơn DP-6336ib

Giá : 83,775,000 VNĐ

- Xuất xứ: TaiWan

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Công suất động cơ: 2500 W /3.3 HP

- Điện áp:220V - 50Hz Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi

- Lưu lượng phun lớn nhất: 6L / phút

- Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.35mm

- Dây phun:3/8 - 15m + ¼ 0.75 mét

- Trọng lượng:40Kg

- Chuyên phun bột bã matic, sơn nước, sơn epoxy