02439977835 - 0902122585
info@luongan.vn

Dây áp lực phun sơn

Giá : 2,000,000 VNĐ

MÂM GẮN PAD CHÀ SÀN

Giá : Liên hệ


Mâm gắn pad chà sàn

Bàn hút bụi

Giá : Liên hệ


Bàn hút bụi là phụ tùng máy hút bụi chuyên dùng để hút bụi sàn.

Bàn chải máy chà sàn liên hợp

Giá : Liên hệ


Bàn chải chà sàn dùng cho máy chà sàn liên hợp, TT50E, TT50B, HC500, HC500B, HC550, I18E, I18B, GM50, GM50B, TVX/T45/50

Súng phun áp lực Karcher

Giá : Liên hệ


Bộ súng phun áp lực karcher áp lực 200-280 bar, đầu súng phun 3 tác dụng

Than motor, chổi than motor

Giá : Liên hệ


Than motor, chổi than motor

Cần lối dài súng phun sơn

Giá : Liên hệ


Cần lối dài súng phun sơn

Súng phun sơn dài

Giá : Liên hệ


Súng phun sơn dài

Súng phun sơn

Giá : Liên hệ


Súng phun sơn

Dây áp lực phun sơn

Giá : 2,000,000 VNĐ


Dây áp lực phun sơn dùng cho máy phun sơn DP

Motor máy hút bụi 1 tầng cánh

Giá : Liên hệ


Motor máy hút bụi 1 tầng cánh

Mâm gắn pad, bàn chải máy chà sàn Hiclean HC530E

Giá : Liên hệ


Mâm gắn pad, bàn chải máy chà sàn Hiclean HC530E

Mâm gắn pad, bàn chải máy chà sàn liên hợp Hiclean HC460

Giá : Liên hệ


Mâm gắn pad, bàn chải máy chà sàn liên hợp Hiclean HC460

Phớt rửa xe áp lực cao

Giá : Liên hệ


Phớt rửa xe áp lực cao

Súng phun rửa xe

Giá : Liên hệ


Súng phun rửa xe dùng cho máy phun áp lực cao

Pép phun nước áp lực

Giá : Liên hệ


Béc, pép, bép phun nước áp lực

Cút nối nhanh C12

Giá : Liên hệ


Cút nối nhanh C12

Dây phun áp lực cao

Giá : Liên hệ


Dây Phun Áp Lực Cao

Cây hút thảm inox, cần hút thảm inox

Giá : 850,000 VNĐ


Cây hút thảm inox

MÂM GẮN PAD CHÀ SÀN

Giá : Liên hệ
Mâm gắn pad chà sàn

Bàn hút bụi

Giá : Liên hệ
Bàn hút bụi là phụ tùng máy hút bụi chuyên dùng để hút bụi sàn.

Bàn chải máy chà sàn liên hợp

Giá : Liên hệ
Bàn chải chà sàn dùng cho máy chà sàn liên hợp, TT50E, TT50B, HC500, HC500B, HC550, I18E, I18B, GM50, GM50B, TVX/T45/50

Súng phun áp lực Karcher

Giá : Liên hệ

Bộ súng phun áp lực karcher áp lực 200-280 bar, đầu súng phun 3 tác dụng

Than motor, chổi than motor

Giá : Liên hệ

Than motor, chổi than motor

Cần lối dài súng phun sơn

Giá : Liên hệ

Cần lối dài súng phun sơn

Súng phun sơn dài

Giá : Liên hệ

Súng phun sơn dài

Súng phun sơn

Giá : Liên hệ

Súng phun sơn

Dây áp lực phun sơn

Giá : 2,000,000 VNĐ

Dây áp lực phun sơn dùng cho máy phun sơn DP

Motor máy hút bụi 1 tầng cánh

Giá : Liên hệ

Motor máy hút bụi 1 tầng cánh

Mâm gắn pad, bàn chải máy chà sàn Hiclean HC530E

Giá : Liên hệ

Mâm gắn pad, bàn chải máy chà sàn Hiclean HC530E

Mâm gắn pad, bàn chải máy chà sàn liên hợp Hiclean HC460

Giá : Liên hệ

Mâm gắn pad, bàn chải máy chà sàn liên hợp Hiclean HC460

Phớt rửa xe áp lực cao

Giá : Liên hệ

Phớt rửa xe áp lực cao

Súng phun rửa xe

Giá : Liên hệ

Súng phun rửa xe dùng cho máy phun áp lực cao

Pép phun nước áp lực

Giá : Liên hệ

Béc, pép, bép phun nước áp lực

Cút nối nhanh C12

Giá : Liên hệ

Cút nối nhanh C12

Dây phun áp lực cao

Giá : Liên hệ

Dây Phun Áp Lực Cao

Cây hút thảm inox, cần hút thảm inox

Giá : 850,000 VNĐ
Cây hút thảm inox