02439977835 - 0902122585
info@luongan.vn

Thang nhôm HASEGAWA Japan SRA-8

Giá : 1,900,000 VNĐ

Thang nhôm HASEGAWA Japan SRA-11

Giá : 2,200,000 VNĐ

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-12

Giá : 1,600,000 VNĐ

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-15

Giá : 1,900,000 VNĐ

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-18

Giá : 2,100,000 VNĐ

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-21

Giá : 2,500,000 VNĐ

Thang nhôm HASEGAWA Japan SREW-8

Giá : 1,250,000 VNĐ

Thang nhôm HASEGAWA Japan SREW-11

Giá : 1,600,000 VNĐ

Thang nhôm HASEGAWA Japan SRA-8

Giá : 1,900,000 VNĐ


- Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.5m, chiều cao ghế 0.79,

- Trọng lượng 4.4kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan SRA-11

Giá : 2,200,000 VNĐ


- Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.8m, chiều cao ghế 1.07m,

- Trọng lượng 5.2kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-12

Giá : 1,600,000 VNĐ


- Thang gấp 2 đoạn  Hasegawa RS2.0-15  

- Trọng lượng thang 5.4 kg, chiều  cao duỗi thẳng 2.4m

- Chiều cao chữ A 1.2m, tải trọng cho phép 100kg, tiêu chuẩn Japan . 

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-15

Giá : 1,900,000 VNĐ


- Thang gấp 2 đoạn  Hasegawa RS2.0-15  

- Trọng lượng thang 6.4 kg, chiều  cao duỗi thẳng 3.0m

- Chiều cao chữ A 1.5m, tải trọng cho phép 100kg, tiêu chuẩn Japan . 

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-18

Giá : 2,100,000 VNĐ


- Thang gấp 2 đoạn  Hasegawa RS2.0-18  

- Trọng lượng thang 8.4 kg, chiều  cao duỗi thẳng 3.60m

- Chiều cao chữ A 1.8m, tải trọng cho phép 100kg, tiêu chuẩn Japan . 

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-21

Giá : 2,500,000 VNĐ


- Thang gấp 2 đoạn  Hasegawa RS2.0-21

- Trọng lượng thang 10.4 kg, chiều  cao duỗi thẳng 4.19m

- Chiều cao chữ A 1.99m, tải trọng cho phép 100kg, tiêu chuẩn Japan . 

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan SREW-8

Giá : 1,250,000 VNĐ


- Mã sản phẩm : SREW-8

- Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.24m, chiều cao ghế 0.79m,

- Trọng lượng 3.0kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan SREW-11

Giá : 1,600,000 VNĐ


- Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.63m, chiều cao ghế 1.08m,

- Trọng lượng 3.6 kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm 3 bậc Haseggawa SE2.0-8

Giá : 700,000 VNĐ


- Thang nhôm 3 bậc Haseggawa SE2.0-8

- Chiều cao chữ A 0.79m

- Trọng lượng thang 2.6 kg

- Tải trọng cho phép 100kg

- Chất lượng, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan SRA-8

Giá : 1,900,000 VNĐ

- Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.5m, chiều cao ghế 0.79,

- Trọng lượng 4.4kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan SRA-11

Giá : 2,200,000 VNĐ

- Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.8m, chiều cao ghế 1.07m,

- Trọng lượng 5.2kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-12

Giá : 1,600,000 VNĐ

- Thang gấp 2 đoạn  Hasegawa RS2.0-15  

- Trọng lượng thang 5.4 kg, chiều  cao duỗi thẳng 2.4m

- Chiều cao chữ A 1.2m, tải trọng cho phép 100kg, tiêu chuẩn Japan . 

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-15

Giá : 1,900,000 VNĐ

- Thang gấp 2 đoạn  Hasegawa RS2.0-15  

- Trọng lượng thang 6.4 kg, chiều  cao duỗi thẳng 3.0m

- Chiều cao chữ A 1.5m, tải trọng cho phép 100kg, tiêu chuẩn Japan . 

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-18

Giá : 2,100,000 VNĐ

- Thang gấp 2 đoạn  Hasegawa RS2.0-18  

- Trọng lượng thang 8.4 kg, chiều  cao duỗi thẳng 3.60m

- Chiều cao chữ A 1.8m, tải trọng cho phép 100kg, tiêu chuẩn Japan . 

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan RS2.0-21

Giá : 2,500,000 VNĐ

- Thang gấp 2 đoạn  Hasegawa RS2.0-21

- Trọng lượng thang 10.4 kg, chiều  cao duỗi thẳng 4.19m

- Chiều cao chữ A 1.99m, tải trọng cho phép 100kg, tiêu chuẩn Japan . 

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan SREW-8

Giá : 1,250,000 VNĐ

- Mã sản phẩm : SREW-8

- Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.24m, chiều cao ghế 0.79m,

- Trọng lượng 3.0kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm HASEGAWA Japan SREW-11

Giá : 1,600,000 VNĐ

- Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.63m, chiều cao ghế 1.08m,

- Trọng lượng 3.6 kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.

Thang nhôm 3 bậc Haseggawa SE2.0-8

Giá : 700,000 VNĐ

- Thang nhôm 3 bậc Haseggawa SE2.0-8

- Chiều cao chữ A 0.79m

- Trọng lượng thang 2.6 kg

- Tải trọng cho phép 100kg

- Chất lượng, tiêu chuẩn Japan

- Bảo hành: 02 năm tại nhà phân phối.