02439977835 - 0902122585
info@luongan.vn

Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1552A 3.2M

Giá : 1,900,000 VNĐ


- Model no: HY-1552A

- Chiều dài rút gọn 0.76m

- Chiều cao tối đa 3.2m

- Trọng lượng thang 9.5 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1551A 3.8M

Giá : 2,100,000 VNĐ


- Vật liệu hợp kim nhôm

- Độ dày ống thang 1.3-1.5mm

- Kích thước độ dài tối đa 3.80m

- Độ rộng chân thang 0.48cm

- Độ rộng đỉnh thang 0.44cm

- Chiều dài rút gọn 0.88m

- Khoảng cách giữa các bậc thang 29.5cm

- Số bậc 13

- Tải trọng tối đa 150kg

- Đóng gói 1 chiếc/ carton

- Kích thước đóng gói 90.5x52.5x12.5cm

 Trọng lượng thang 11.3kg

Bảo hành:     06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO 020A 3.8M

Giá : 2,800,000 VNĐ


- Model no: 020A 3.8M

- Đường kính ống trên là 0.30cm

- Độ rộng chân thang 0.47cm

- Độ rộng đỉnh thang 0.45cm, khoảng cách giữa các bậc là 0.27cm.

- Chiều dài rút gọn 0.84 m, chiều cao tối đa 3.8m

- Trọng lượng thang 11.1 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 12 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn AI SALVO HY-1511-1A 3.8M

Giá : 2,900,000 VNĐ


- Model no: HY-1511-1A 3.8M

- Chiều dài rút gọn 0.86m

- Chiều cao tối đa 3.8m, chiều cao chữ A 1.84m

- Trọng lượng thang 13.8 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn AI SALVO 4.4M HY-1511-1B (4.4)

Giá : 3,500,000 VNĐ


- Model no: HY-1511-1B (4.4)

- Chiều dài rút gọn 0.89m

- Chiều cao tối đa 3.8m, chiều cao chữ A 2.2m

- Trọng lượng thang 16.0 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn AI SALVO HY-1511-1C 5.0M

Giá : 3,800,000 VNĐ


- Model no: HY-1511-1C (5.0m)

- Chiều dài rút gọn 0.96m

- Chiều cao tối đa 3.8m, chiều cao chữ A 2.5m

- Trọng lượng thang 19.0 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Xtend & Climb Pro Telescopic Ladder

Giá : Liên hệ


- Model no: Xtend & Climb

- Chiều dài rút gọn 0.81m

- Chiều cao tối đa 3.8m

- Trọng lượng thang 13.5 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1554A 2.6M

Giá : 1,700,000 VNĐ


- Model no: HY-1554A

- Chiều dài rút gọn 0.68m

- Chiều cao tối đa 2.6m

- Trọng lượng thang 6.7 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO 020B 3.2M

Giá : 2,500,000 VNĐ


Model no: 020B 3.2M

Chiều dài rút gọn 0.82 m

Chiều cao tối đa 3.2m,

Trọng lượng thang 8.8 kg

Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

Bảo hành: 12 tháng tại nhà phân phối.


Thang nhôm rút gọn SALVO 020C 2.6M

Giá : 2,200,000 VNĐ


- Model no: 020C 2.6M

- Chiều dài rút gọn 0.52 m

- Chiều cao tối đa 2.6 m

- Trọng lượng thang 7.5 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 12 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn AI SALVO ZT-T26 3.8M

Giá : 3,750,000 VNĐ


- Model no: ZT-T26 3.8M

- Chiều dài rút gọn 0.89m

- Chiều cao tối đa 3.8m

- Chiều cao chữ A 1.84m

- Trọng lượng thang 13.6 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

Thang nhôm rút gọn AI SALVO ZT-T27 4.4M

Giá : 4,200,000 VNĐ


- Model no: ZT-T27 4.4M

- Chiều dài rút gọn 0.91m

- Chiều cao tối đa 4.4m

- Chiều cao chữ A 2.2m

- Trọng lượng thang 15.8 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

Thang nhôm rút gọn AI SALVO ZT-T28 5.0M

Giá : 4,680,000 VNĐ


- Model no: ZT-T28 5.0M

- Chiều dài rút gọn 0.94m

- Chiều cao tối đa 5.0m

- Chiều cao chữ A 2.5m

- Trọng lượng thang 18.5 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1550A 4.4M

Giá : 2,500,000 VNĐ


- Vật liệu hợp kim nhôm

- Độ dày ống thang 1.3-1.5mm

- Kích thước độ dài tối đa 4.4m

- Độ rộng chân thang 0.48cm

- Độ rộng đỉnh thang 0.44cm

- Chiều dài rút gọn 0.90m

- Khoảng cách giữa các bậc thang 29.5cm

- Số bậc 15

- Tải trọng tối đa 150kg

- Đóng gói 1 chiếc/ carton

- Kích thước đóng gói 90.5x52.5x12.5cm

- Trọng lượng thang 13.5kg

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1552A 3.2M

Giá : 1,900,000 VNĐ

- Model no: HY-1552A

- Chiều dài rút gọn 0.76m

- Chiều cao tối đa 3.2m

- Trọng lượng thang 9.5 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1551A 3.8M

Giá : 2,100,000 VNĐ

- Vật liệu hợp kim nhôm

- Độ dày ống thang 1.3-1.5mm

- Kích thước độ dài tối đa 3.80m

- Độ rộng chân thang 0.48cm

- Độ rộng đỉnh thang 0.44cm

- Chiều dài rút gọn 0.88m

- Khoảng cách giữa các bậc thang 29.5cm

- Số bậc 13

- Tải trọng tối đa 150kg

- Đóng gói 1 chiếc/ carton

- Kích thước đóng gói 90.5x52.5x12.5cm

 Trọng lượng thang 11.3kg

Bảo hành:     06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO 020A 3.8M

Giá : 2,800,000 VNĐ

- Model no: 020A 3.8M

- Đường kính ống trên là 0.30cm

- Độ rộng chân thang 0.47cm

- Độ rộng đỉnh thang 0.45cm, khoảng cách giữa các bậc là 0.27cm.

- Chiều dài rút gọn 0.84 m, chiều cao tối đa 3.8m

- Trọng lượng thang 11.1 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 12 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn AI SALVO HY-1511-1A 3.8M

Giá : 2,900,000 VNĐ

- Model no: HY-1511-1A 3.8M

- Chiều dài rút gọn 0.86m

- Chiều cao tối đa 3.8m, chiều cao chữ A 1.84m

- Trọng lượng thang 13.8 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn AI SALVO 4.4M HY-1511-1B (4.4)

Giá : 3,500,000 VNĐ

- Model no: HY-1511-1B (4.4)

- Chiều dài rút gọn 0.89m

- Chiều cao tối đa 3.8m, chiều cao chữ A 2.2m

- Trọng lượng thang 16.0 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn AI SALVO HY-1511-1C 5.0M

Giá : 3,800,000 VNĐ

- Model no: HY-1511-1C (5.0m)

- Chiều dài rút gọn 0.96m

- Chiều cao tối đa 3.8m, chiều cao chữ A 2.5m

- Trọng lượng thang 19.0 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Xtend & Climb Pro Telescopic Ladder

Giá : Liên hệ

- Model no: Xtend & Climb

- Chiều dài rút gọn 0.81m

- Chiều cao tối đa 3.8m

- Trọng lượng thang 13.5 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1554A 2.6M

Giá : 1,700,000 VNĐ

- Model no: HY-1554A

- Chiều dài rút gọn 0.68m

- Chiều cao tối đa 2.6m

- Trọng lượng thang 6.7 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn SALVO 020B 3.2M

Giá : 2,500,000 VNĐ

Model no: 020B 3.2M

Chiều dài rút gọn 0.82 m

Chiều cao tối đa 3.2m,

Trọng lượng thang 8.8 kg

Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

Bảo hành: 12 tháng tại nhà phân phối.


Thang nhôm rút gọn SALVO 020C 2.6M

Giá : 2,200,000 VNĐ

- Model no: 020C 2.6M

- Chiều dài rút gọn 0.52 m

- Chiều cao tối đa 2.6 m

- Trọng lượng thang 7.5 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

- Bảo hành: 12 tháng tại nhà phân phối.

Thang nhôm rút gọn AI SALVO ZT-T26 3.8M

Giá : 3,750,000 VNĐ

- Model no: ZT-T26 3.8M

- Chiều dài rút gọn 0.89m

- Chiều cao tối đa 3.8m

- Chiều cao chữ A 1.84m

- Trọng lượng thang 13.6 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

Thang nhôm rút gọn AI SALVO ZT-T27 4.4M

Giá : 4,200,000 VNĐ

- Model no: ZT-T27 4.4M

- Chiều dài rút gọn 0.91m

- Chiều cao tối đa 4.4m

- Chiều cao chữ A 2.2m

- Trọng lượng thang 15.8 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

Thang nhôm rút gọn AI SALVO ZT-T28 5.0M

Giá : 4,680,000 VNĐ

- Model no: ZT-T28 5.0M

- Chiều dài rút gọn 0.94m

- Chiều cao tối đa 5.0m

- Chiều cao chữ A 2.5m

- Trọng lượng thang 18.5 kg

- Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131

Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1550A 4.4M

Giá : 2,500,000 VNĐ

- Vật liệu hợp kim nhôm

- Độ dày ống thang 1.3-1.5mm

- Kích thước độ dài tối đa 4.4m

- Độ rộng chân thang 0.48cm

- Độ rộng đỉnh thang 0.44cm

- Chiều dài rút gọn 0.90m

- Khoảng cách giữa các bậc thang 29.5cm

- Số bậc 15

- Tải trọng tối đa 150kg

- Đóng gói 1 chiếc/ carton

- Kích thước đóng gói 90.5x52.5x12.5cm

- Trọng lượng thang 13.5kg

- Bảo hành: 06 tháng tại nhà phân phối.