02439977835 - 0902122585
info@luongan.vn

Thang nhôm ghế XSTEP XL-07

Giá : 2,300,000 VNĐ

Thang nhôm ghế XSTEP XL-06

Giá : 2,050,000 VNĐ

Thang nhôm ghế XSTEP XL-05

Giá : 1,850,000 VNĐ

Thang nhôm ghế XSTEP XL-04

Giá : 1,650,000 VNĐ

Thang nhôm ghế XSTEP XL-03

Giá : 1,400,000 VNĐ

THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT-380C

Giá : 2,550,000 VNĐ

THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT-380

Giá : 2,750,000 VNĐ

Thang nhôm ghế XSTEP XL-07

Giá : 2,300,000 VNĐ


- Số bậc: 7

- Chiều cao tay vịn: 2,35 m

- Chiều cao ghế: 1,75 m

- Khoảng cách bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 cm

- Trọng lượng : 8,7kg

- Hợp kim nhôm: 6063   

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Tải trọng: 150 Kg

- Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-06

Giá : 2,050,000 VNĐ


- Chiều cao tay vịn: 2,1 m                                         

- Chiều cao của ghế: 1,5 m

- Khoảng cách giữa các bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 cm

- Hợp kim nhôm: 6063   

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Trọng lượng: 7,6 kg

- Tải trọng: 150 Kg

- Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-05

Giá : 1,850,000 VNĐ


- Chiều cao tay vịn: 1,85 m

- Chiều cao của ghế: 1,25 m

- Khoảng cách giữa các bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 cm

- Hợp kim nhôm: 6063 / 

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Trọng lượng: 6,6 kg

- Tải trọng: 150 Kg

- Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-04

Giá : 1,650,000 VNĐ


- Chiều cao tay vịn: 1,6 m

- Chiều cao của ghế: 1m

- Khoảng cách giữa các bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 mm

- Độ dày nhôm: 1.3mm

- Hợp kim nhôm: 6063 / 

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Trọng lượng: 5.6 kg

 - Tải trọng: 150kg

 - Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-03

Giá : 1,400,000 VNĐ


- Chiều cao tay vịn: 1,3 m

- Chiều cao của ghế: 0,75 m

- Khoảng cách giữa các bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 cm

- Hợp kim nhôm: 6063

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Trọng lượng: 4,85 kg

- Tải trọng: 150 Kg

- Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang Nhôm Rút Gọn Chữ A Xstep XM-28

Giá : 4,500,000 VNĐ


MODEL:  XM-28

- Chiều dài khi mở thang: 5.6m

- Độ dày của nhôm 1.3mm – 1.5mm

- Chiều dài khi đóng thang: 102 cm

- Chiều cao chữ A: 2,8m

- Tổng số bậc: 18 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tổng GW: 22 kg

- Trọng lượng tịnh NW: 21 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

Thang nhôm rút gọn chữ A Xstep XM-25

Giá : 3,950,000 VNĐ


 MODEL:  XM-25

- Chiều dài khi mở thang: 5m

- Chiều dài khi đóng thang: 97 cm

- Chiều cao chữ A: 2,46m

- Tổng số bậc: 16 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tổng GW: 20.5 kg

- Trọng lượng tịnh NW: 19.5 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM-19

Giá : 3,300,000 VNĐ


 MODEL:  XM-19

- Chiều dài khi mở thang: 3,8m

- Chiều dài khi đóng thang: 92 cm

- Tổng số bậc: 12 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tổng GW: 15.5 kg

- Trọng lượng tịnh NW: 14.5 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT-380C

Giá : 2,550,000 VNĐ


 MODEL:  XT-380C

- Chiều dài khi mở thang: 3,8m

- Chiều dài khi đóng thang: 90 cm

- Tổng số bậc: 12 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tịnh NW: 13.2 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT-380

Giá : 2,750,000 VNĐ


MODEL:  XT-380

- Chiều dài khi mở thang: 3,8m

- Chiều dài khi đóng thang: 90 cm

- Tổng số bậc: 12 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tịnh NW: 13.2 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-07

Giá : 2,300,000 VNĐ

- Số bậc: 7

- Chiều cao tay vịn: 2,35 m

- Chiều cao ghế: 1,75 m

- Khoảng cách bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 cm

- Trọng lượng : 8,7kg

- Hợp kim nhôm: 6063   

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Tải trọng: 150 Kg

- Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-06

Giá : 2,050,000 VNĐ

- Chiều cao tay vịn: 2,1 m                                         

- Chiều cao của ghế: 1,5 m

- Khoảng cách giữa các bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 cm

- Hợp kim nhôm: 6063   

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Trọng lượng: 7,6 kg

- Tải trọng: 150 Kg

- Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-05

Giá : 1,850,000 VNĐ

- Chiều cao tay vịn: 1,85 m

- Chiều cao của ghế: 1,25 m

- Khoảng cách giữa các bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 cm

- Hợp kim nhôm: 6063 / 

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Trọng lượng: 6,6 kg

- Tải trọng: 150 Kg

- Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-04

Giá : 1,650,000 VNĐ

- Chiều cao tay vịn: 1,6 m

- Chiều cao của ghế: 1m

- Khoảng cách giữa các bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 mm

- Độ dày nhôm: 1.3mm

- Hợp kim nhôm: 6063 / 

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Trọng lượng: 5.6 kg

 - Tải trọng: 150kg

 - Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang nhôm ghế XSTEP XL-03

Giá : 1,400,000 VNĐ

- Chiều cao tay vịn: 1,3 m

- Chiều cao của ghế: 0,75 m

- Khoảng cách giữa các bậc: 280 mm

- Chiều rộng bản ghế: 300 x 260 mm

- Chiều rộng bản bậc: 90 cm

- Hợp kim nhôm: 6063

- Tiêu chuẩn Châu Âu: EN-131

- Trọng lượng: 4,85 kg

- Tải trọng: 150 Kg

- Công nghệ USA

- Sản xuất: China

Thang Nhôm Rút Gọn Chữ A Xstep XM-28

Giá : 4,500,000 VNĐ

MODEL:  XM-28

- Chiều dài khi mở thang: 5.6m

- Độ dày của nhôm 1.3mm – 1.5mm

- Chiều dài khi đóng thang: 102 cm

- Chiều cao chữ A: 2,8m

- Tổng số bậc: 18 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tổng GW: 22 kg

- Trọng lượng tịnh NW: 21 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

Thang nhôm rút gọn chữ A Xstep XM-25

Giá : 3,950,000 VNĐ

 MODEL:  XM-25

- Chiều dài khi mở thang: 5m

- Chiều dài khi đóng thang: 97 cm

- Chiều cao chữ A: 2,46m

- Tổng số bậc: 16 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tổng GW: 20.5 kg

- Trọng lượng tịnh NW: 19.5 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM-19

Giá : 3,300,000 VNĐ

 MODEL:  XM-19

- Chiều dài khi mở thang: 3,8m

- Chiều dài khi đóng thang: 92 cm

- Tổng số bậc: 12 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tổng GW: 15.5 kg

- Trọng lượng tịnh NW: 14.5 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT-380C

Giá : 2,550,000 VNĐ

 MODEL:  XT-380C

- Chiều dài khi mở thang: 3,8m

- Chiều dài khi đóng thang: 90 cm

- Tổng số bậc: 12 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tịnh NW: 13.2 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China

THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT-380

Giá : 2,750,000 VNĐ

MODEL:  XT-380

- Chiều dài khi mở thang: 3,8m

- Chiều dài khi đóng thang: 90 cm

- Tổng số bậc: 12 bậc

- Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

- Chiều dài gối: 200mm

- Tải trọng: 150kg

- Trọng lượng tịnh NW: 13.2 kg

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131

Made by Xstep - Mỹ / Made in China