02439977835 - 0902122585
info@luongan.vn

Bánh chổi xe quét đường

Giá : Liên hệ

- Bánh chổi : ¼ hình tròn ϕ 600mm

- Chiều dài sợi nhựa : 280mm

- Chất liệu sợi nhựa: PP Crimp 2.5 mm

Chi tiết sản phẩm

- Bánh chổi : ¼ hình tròn ϕ 600mm

- Chiều dài sợi nhựa : 280mm

- Chất liệu sợi nhựa: PP Crimp 2.5 mm